Brexit
Finance Novinky Zahraniční

Následky Brexitu: Počet bankéřů v EU, kteří vydělávají více než milion euro ročně vzrostl o 40 %

Podle dat European Banking Authority (EBA) došlo kvůli vystoupení Velké Británie z Evropské unie k výrazné migraci zaměstnanců pracujících v bankovním sektoru, především pak z Londýna do států EU. Tento přesun byl analytiky dopředu očekávaný a jeho příčinou byla změna vzájemných vztahů po Brexitu.

Před odchodem Velké Británie z EU muselo mnoho bank, které využívaly Londýn jako základnu, otevřít nové pobočky ve státech EU, jako je Německo, Francie a Irsko, nebo rozšířit ty stávající, aby se vyhnuly narušení služeb zákazníkům.

EBA uvedla, že počet bankéřů vydělávajících více než milion euro, cca 2 miliony Kč měsíčně, vzrostl v roce 2021 na 1 957 z 1 383 v roce 2020, což představuje nárůst o 41,5 % a dosažení nejvyšší úrovně od roku 2010, kdy orgán dohledu začal tyto údaje shromažďovat.

Více než 70 % tohoto nárůstu připadá na bankéře v Itálii, Francii a Španělsku, přičemž svou roli sehrál i vliv inflace, která zvedla příjmy, uvedla EBA.

„Tento nárůst souvisí s celkově dobrými výsledky institucí, zejména v oblasti investičního bankovnictví a obchodování a prodeje, pokračujícím stěhováním zaměstnanců ze Spojeného království do EU a obecným nárůstem mezd“

European Banking Authority (EBA)

Nejvíce nejlépe vydělávajících bankéřů má stále Německo s 589 zaměstnanci, následuje Francie s 371 zaměstnanci a Itálie s 351 zaměstnanci.

Většina vysoce vydělávajících bankéřů – 1 516 – pobírala odměny v rámci rozpětí od 1 do 2 milionů eur, přičemž nejvyšší rozpětí odměn se pohybovalo od 14 do 15 milionů eur, uvedl EBA.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*