Uncategorized

Uncategorized

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní  Tyto podmínky užití webového rozhraní (dále jen „Podmínky“) vymezují a upřesňují způsob získávání, užívání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.aktualizovano.cz (dále jen „webové rozhraní“), jakož i způsob užívání funkčních součástí webového rozhraní, a jsou závazné pro všechny návštěvníky tohoto webového rozhraní. […]

Sky Gallery OC Šestka
Uncategorized

Sky Gallery přináší netradiční spojení obchodního centra a současného umění

 Část pražského obchodního centra Šestka se proměnila v uplynulých dnech v uměleckou galerii Sky Gallery. Zákazníci tak mají možnost prohlédnout si obrazy a skulptury předních českých představitelů moderního umění Lubomíra Typlta, Jana Kováříka a Ondřeje Filípka. Nejedná se o jednorázovou akci, ale o stálou galerii. Šestka se plánuje v tomto směru i dále […]

Den dívek v ICT
Uncategorized

Ženy v odvětví technologií: Vzdělání pomáhá nastartovat už i OSN

Navzdory debatám volajícím po větší genderové vyváženosti jsou ženy v technologických oborech stále spíše ojedinělým úkazem. Často to bývá přisuzováno složitému bourání stereotypů v dominantně mužském prostředí, kde jsou ženské schopnosti nezřídka podceňovány. Nerovnováha se však začíná formovat již ve vzdělávacích institucích, kde je v předmětech tvořících základy technologických specializací, […]