Svědectví Romů a Sintů
Domácí Novinky

Zapomenuté svědectví: Romský holokaust odhalen ve výjimečné online databázi

Válka a hrůzy holokaustu postihly nejen židovskou komunitu, ale také romské a sintské obyvatelstvo, jejichž tragický osud v koncentračních táborech zůstává často opomíjeným tématem. Vlasta Danielová, jedna z mála přeživších, prošla hrůznými zkušenostmi v táboře Osvětimi. Spolu s dalšími českými Romy a Sinty zažila nelidské podmínky, nucené práce, nemoci a ztráty blízkých.

Po válce se Vlasta Danielová vrátila domů jako jedna z mála svědků holokaustu a svědčila o hrůzách, kterými prošla. Její vzpomínky a další svědectví českých a slovenských Romů jsou nyní k dispozici v online databázi Svědectví Romů a Sintů. Tato unikátní sbírka obsahuje detailní abstrakty každého svědectví, zahrnuje možnost vyhledávání a vizualizaci válečných zkušeností Romů a Sintů na mapě.

Projekt Pražského fóra pro romské dějiny, který tuto databázi vytvořil, se snaží představit perspektivu samotných Romů a Sintů, aby jejich osobní a nezastupitelná zkušenost s druhou světovou válkou nebyla zapomenuta. Databáze má také mezinárodní zájem, a její prezentace ve Washingtonském Muzeu holokaustu a vzdělávací instituci ve Vídni dokládá důležitost tohoto tématu.

Součástí projektu je i unikátní mapa, která usnadní vyhledávání nejen badatelům.

Samotná tvorba online databáze Svědectví Romů a Sintů byla výsledkem úzké spolupráce celé řady odborníků napříč různými obory. Badatelky a badatelé Pražského fóra pro romské dějiny společně s historiky, antropology, archiváři a dalšími expertními pracovníky pracovali na shromažďování, archivaci a interpretaci vzpomínek romských pamětníků. Jejich snahou bylo zajistit, aby celý projekt byl co nejkomplexnější a zahrnoval co nejvíce relevantních informací.

Vzhledem k rozsahu a komplexitě projektu byla důležito důležité technické, ale i designové řešením online platformy, kterou zajišťovala společnost SiteOne, která se specializuje na digitální transformace projektů. Díky digitálnímu zpracování se svědectví stala dostupná širšímu okruhu lidí u nás, ale i po celém světe.

Mezinárodní den památky romských obětí holokaustu připomíná tragické události z 2. srpna 1944, kdy bylo téměř 3000 romských vězňů zabitých v plynových komorách táboru Osvětimi. Tento den je příležitostí nejen pro vzpomínání na oběti, ale také pro vzdělávání a uvědomění si důsledků holokaustu pro romské komunity dodnes.

Databáze Svědectví Romů a Sintů přináší cenné svědectví a připomíná tragické události, které nelze zapomenout. Unikátní databázi najdete na Svedectviromu.cz a anglické verzi Romatestimonies.com

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*